VYVĚŠENO DNE : 20.5.2024, SEJMUTO  DNE : 5.6.2024

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Choltice na školní rok 2024 / 2025. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Zahajovací schůzka pro všechny rodiče nově nastupujících dětí bude v naší MŠ v úterý 27.srpna 2024 od 16.00 hodin.  Účast  nutná !!

 Rodiče budou seznámeni se :

 •  „Školním řádem MŠ Choltice“
 • „Směrnicí o stanovení úplaty“
 • „Školním vzdělávacím programem“naší MŠ

 • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni a další důležité informace. Diskuse,Vaše připomínky-dotazy, náměty...

schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte

 
Eva Nevolová
ředitelka MŠ Choltice

ŘEDITELKA MŠ  A  MĚSTYS  CHOLTICE  VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Přihlášky si mohou rodiče osobně vyzvednout přímo v mateřské škole, ve dnech 2. – 3. května 2024, v době od 7.00 do 15.00 hodin.

Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem a kopii rodného listu dítěte  přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do 13.května 2024.

Přijďte se podívat i s dětmi do naší školky, těšíme se na Vás 

zapis

Eva Nevolová
ředitelka MŠ Choltice

Vážení rodiče,

dne 27.11.2023 se všichni zaměstnanci naší mateřské školy zapojí do stávky. Stávka bude mít formu jednodenního přerušení práce, v tento den nikdo ze stávkujících zaměstnanců nepobírá plat, ani náhradu platu, školka bude zavřena.

Důvodem stávky je snaha:

1. zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy (školy, rodiče i žáci jsou často v médiích vystavováni nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou diskuzí),

2. zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 - nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil snížení objemu financí na pomůcky pro žáky, hrozí zvyšování počtu žáků ve třídách

3. nepřipustit, aby se snížily v roce 2024 platy nepedagogických pracovníků (dle současného návrhu až o 22%) a ostatních pedagogů (asistenti pedagoga, školní asistenti).

Cílem této stávky je tedy zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Domníváme se, že výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí
do budoucnosti.

Děkujeme předem za Vaši podporu a pochopení
zaměstnanci Mateřské školy Choltice, okres Pardubice

Aktuality

 • pondělí, 13 květen 2024
  Maminka Tento týden jsme si povídali o našich milovaných maminkách - jak se jmenují, jaké mají...
 • pondělí, 06 květen 2024
  Myšky slaví čarodějnice 🙂🧙‍🙂 Tento týden se nesl v duchu čarodějnic. Děti čarodějnice...
 • pondělí, 29 duben 2024
  Rok 2024 - rok motýlů Prožili jsme 4 moc hezké "motýlí dny".Největší zážitek byla pondělní...
 • pondělí, 29 duben 2024
  Kdo žije na louce  I když nám počasí ještě příliš nepřálo a nemohli jsme moc zkoumat v...
 • úterý, 23 duben 2024
  Farma - domácí zvířata a jejich mláďata  Děti ze třídy Ježků tento týden opakovaly zvířátka...

Školní informační systém:


Svátek má

Praha
logo Kontakt:
Mateřská škola Choltice, okres Pardubice
Lipoltická 245
533 61 Choltice
 
tel.: 466 972 252
email: skolka.choltice@cbox.cz
IČ: 60157160